Arkitektur og historie i Oslo:
Bygdøy alle 60

Denne leiegården ble oppført i 1898 for postbud Johannes Lind fra Øyer i Gudbrandsdalen etter tegninger av arkitekt Ivar Cock. Postbud Lind var både gårdeier og beboer her ved århundreskiftet, og blant de øvrige beboerne her på den tiden var Premierløitnant i armeens sanitet, adjutant hos sanitetsgeneralen og praktiserende læge Isak Kobro, Contorchef i Det Norske Acetylen Gas Compagnie Einar Brynhjulf Reimann og pianistinnene Nanne Storm og Johanne Glorvigen.

Gården er oppført i tegl, og har fem fulle etasjer. De tre øverste etasjene er utført i gul, upusset tegl, mens de to nederste hadde kvaderpuss. Første etasje har hatt en rekke ombygginger av forretninger, og har idag et enklere uttrykk. Gården er utført i nyrenessansestil, og hadde opprinnelig tårnoppbygg og arker på hjørnene.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Bevaringsplan for Skarpsno
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ivar Cock

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!