Arkitektur og historie i Oslo:
Hattefabrikken, Calmeyers gate 12

Denne fabrikkbygningen ble oppført i 1889 for hattefabrikant Hans Henrik Holm etter tegninger av den innvandrede tyske murmester Friedrich Wilhelm Holland. Holland samarbeidet her med byggmester J. M. Olsen. Holm grunnla skandinavias første hattefabrikk, og hadde flere eiendommer i Osterhaus' gate, der han drev sin omfattende virksomhet. Fabrikken hadde etterhvert eget utsalg i Karl Johans gate 23.

Gården er utført i en hannoveriansk lisenestil, der lisenene, som pilastre, danner fasadens dominerende element, og binder sammen annen og tredje etasje. Gårdens fasade er påvirket av bygårdsarkitektur og fabrikkarkitektur, og er utført i upusset rød tegl, med enkle flater i puss. Gårdens sparsomme ornamentikk er for det meste også utført i rød tegl, som den romanske gesimsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Friedrich Wilhelm Holland

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av annen og tredje etasje

Detalj av gesimsGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!