Arkitektur og historie i Oslo:
Colletts gate 48

Dette lille hjørnehuset ble bygget for Ingemar Randem fra Vestby i 1893, etter tegninger av arkitekt Bernhard Steckmest, på en tomt som opprinnelig hadde adresse til Griffenfeldts gate 1, inntil man besluttet å forlenge Colletts gate. Eiendommen ble utparsellert fra skolebestyrer Fredriks Gjertsens eiendom i Geitmyrsveien. Eiendommen ble før århundreskiftet overtatt av Harald Conrad Olsen Randem fra Vestby, maskiningeniør ved Vulkan. Etter ham kom huset i sønnen Harald Randems eie. Ved århundreskiftet bodde familien Randems i én leilighet her, mens de to andre var leiet ut.

Huset er utført i en eklektisk historisme med kompositorisk preg av nyrenessanse, men ellers i nygotisk utførelse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Bernhard Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!