Arkitektur og historie i Oslo:
Cort Adelers gate 2

Denne store leiegården ble oppført i 1897 for murmester Christian Hansen ved arkitekt Ludwig Zapffe. Hansen benyttet også Zapffe som arkitekt i Solligaten 1 (1898), og var fremdeles eier av Cort Adelers gate 2 i 1899.

Gården er anlagt symmetrisk om et trappeløp med vinduer mot gaten, som danner en tydelig midtre akse. Hver etasje ble anlagt med to romslige leiligheter, og fasadene er utført i gul tegl, puss og stukk. Fasaden har en rikt artikulert ornamentikk, og er stilmessig påvirket av renessanseformer med innslag av nybarokk. Første etasje er betydelig forringet i nyere tid. Loftsetasjen er også noe forenklet.

Kilder:
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra bygningens midtparti

Tympanonmotiv

AnkerjernGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!