Arkitektur og historie i Oslo:
Egedes gate 1

Denne frittliggende leiegården over to og en halv etasje ble oppført i 1892 for bankdirektør Jens Edward Oldenborg fra Trondheim etter tegninger av arkitekt Olaf Boye. Oldenborg bodde like i nærheten, i Oslo gate 12, på 1870-tallet, da han var "Fuldmægtig ved privatcontoir". I 1900 var hans adresse Inkognitogaten 2, en gård han eiet på dette tidspunkt. Oldenborg var da disponent i Det østlandske petroleumscompagni.

Egedes gate 1 ble på 1890-tallet solgt til ingeniør og gassmotorfabrikkeier Rudolf Syberg fra Danmark, som selv bodde i gården.

Bygningen er oppført i pusset tegl, og holdt i nybarokk stil, med to symmetrisk komponerte hovedfasader. Den lengste av disse, mot Oslo bispegård, fremstår som en toetasjes bygning med to tårn. Den korte fasaden mot St. Halvards gate er sentrert omkring et toetasjes karnapp, og gården fremstår herfra som en treetasjes bygning. Gården har markerte hjørnekvadere i puss.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel, 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf BoyeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!