Arkitektur og historie i Oslo:
Fastings gate 5

Denne villaen ble oppført i 1877 for Fr. Bang, etter tegninger av arkitekt og ingeniør Niels Bay. Niels Bays far, Jørgen Justinus Bay, var eier av tomten før huset ble bygget. Eier tidlig i 1890-årene var kongelig fullmektig Brynie, og henimot århundreskiftet hadde Lyder Brun, banksjef i Kreditkassen, overtatt eiendommen. I 1900 bodde han her med sin familie.

Huset har en sammenssatt bygningskropp, og er oppført i pusset tegl. Det er bygget over halvannen etasje, og er utført i en meget enkel nygotisk stil, helt uten ornamenter. Kun beskjedne profiler er anvendt for å markere vinduer og bueformer. Villaen har en symmetrisk komponert hovedfasade mot Lyder Sagens gate, med en markant, spiss midtgavl. Fasaden mot Fastings gate har en asymmetrisk komposisjon, der en siderisalitt har høyt gavloppbygg.

Huset er underkastet flere mindre forandringer i årenes løp, og veranda og balkong er av nyere dato.

Kilder:
Fagerborg ­ Historikk og registrering vad Fortidsminneforeningen, 1978
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Niels Bay

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!