Arkitektur og historie i Oslo:
Frogner kirke, Bygdøy allé 36

Frogner menighet ble utskilt fra Uranienborg menighet i 1897, og ble formelt opprettet 1. Januar 1898. Tomt til et nytt kirkebygg ble allerede innkjøpt av Kristiania kommune i 1894. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen etter det store krakket etter høykonjunkturen i 1899, ble det bestemt at kirken ikke skulle ligge fritt på Gimlehøyden, men gis en meget mindre tomt, og innbygges i husrekken. Ved den offentlige konkurranse i 1902 utpektes den unge arkitekt Ivar Næss' utkast til vinner, og kirken ble bygget i årene 1905-07 etter Ivar Næss' tegninger. Den ble innviet 6. desember 1907 av biskop Anton Christian Bang.

Kirkens hovedfasade er utført i kostbare materialer, i grov- og finhuggen granitt, mens de sekundære fasadene mot gårdsrommene er utført i pusset tegl. Hovedfasaden har en asymmetrisk fasade med tårn og gavl som visuelle tyngdepunkter. Kirken er utført i sennormannisk stil.

Et kapell tilknyttet kirken ble i 1937-39 oppført etter tegninger av arkitekt Johan Meyer. Kvartalet omkring kirken - det såkalte Gimlekomplekset - ble oppført i årene 1916-25, ved arkitektene Harald Hals, Harald Aars og Lorentz Harboe Ree.

Anvendt litteratur:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000Ivar Næss

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hovedportalen

Detalj fra hovedportalen

Tårnportalen

Detalj fra tårnportalen

Tårnet sett fra bakgårdenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!