Arkitektur og historie i Oslo:
Apoteket Hjorten, Grønland 10

Apoteker Ole Andreas Haanshuus fra Trondheim startet opp Apoteket Hjorten i Grønland 10 i 1857. Samme år brant bygningen ned, og mange mennesker omkom. Fire år sendere sto en ny apotekergård ferdig samme sted. Den nye bygningen var utformet av arkitekt og stadskonduktør Christian Heinrich Grosch. Apotekbygningen inneholdt foruten selve apoteket også bolig for apoteker Haanshuus og hans tallrike familie. Ole Andreas Haanshuus' enke Johanne var i år 1900 innehaver av apoteket, mens sønnen Sigurd var dets bestyrer.

Huset er bygget over to etasjer, og har et enkelt senklassisistisk uttrykk. Fasaden er symmetrisk komponert, med et midtparti flankert av to siderisalitter markert med pilastre.

Ved moderniseringen av utsalgslokalet (offisinet) i 1963, ble det gamle interiøret gitt til Norsk Farmasihistorisk Museum (Norsk Folkemuseum), der det fremdeles kan besøkes.

Apoteket Hjorten ble ombygget i 1986, og omkring år 2000 ble bygningen innredet til serveringslokaler.

Anvendt litteratur:
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Norsk Farmasihistorisk MuseumArkitektur og historie i Oslo

Christian Heinrich GroschGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!