Arkitektur og historie i Oslo:
Krebsegården, Holtegaten 20

Denne staselige, høyreiste leiegården ble oppført i 1888 for arkitekt Herman Major Backer, som også tegnet bygningen. Eiendommen ble snart oppkjøpt av konsul Christian August Krebs, født i Solvorn i Sogn. Krebs fikk også oppført en basarbygning i Pilestredet, og var eier av et stenbrudd og drev i tillegg et blad. Han bodde med sin familie i Holtegaten 20 i år 1900. Høyesterettsadvokat Nikolai Eger og skogeier Herman Løvenskiold var blant hans leieboere på denne tiden.

Bygningen er utført i en kraftig nyrenessanse, der storparten av fasaden er i upusset rød tegl. Fasadens artikulasjon er utført i puss og stukk. Over den tunge sokkeletasjen er dekoren lett, med unntak av det brutte hjørnet med kraftige pilastre. Vindusaksene er regelmessige, og mot Holtegaten er de midtre aksene parstilte.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Herman Backer

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Holtegaten

Det brutte hjørnet

Hjørnets gavlparti

KonsollGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!