Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 13

Denne majestetiske leiegården ble oppført i 1895 for tømmermester Claus Fredrik Gaden fra Oldesloe i Holstein etter tegninger av arkitekt Bernhard Steckmest. Fasaden er utført i rød tegl og sandstensimitasjon i puss, med en tung kvaderpusset førsteetasje. Den domineres av en midtrisalitt som er avrundet i de øverste etasjene og bekrones av en staselig tårnhette med mønegitter. Balkongen i tredje etasje er avrundet likesom risalitten, og smijernsarbeidene er nydelig utført. Portrommet er staselig utformet, med en søyleportal til trappegangen. Bygningen er holdt i fransk nyrenessanse, beslektet med Det engelske kvarter. Gården var i tømmermester Gadens eie til omkring 1900.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Bernhard Steckmest

Detalj av balkongenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!