Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 19

Denne store hjørnegården ble bygget i 1898 for gipsmaker Nils Viktor Eriksson fra Värmland i Sverige ved arkitekt Ludwig Zapffe. Eriksson eiet i 1899 gården sammen med sin bror Johan Eriksson, som også var gipsmaker. Sistnevnte var i 1900 blant gårdens beboere. Blant de øvrige beboerne var Jens Wesenberg, kontorsjef hos Pellerins Margarinfabrik.

Gården er stort anlagt ved hjørnet av Ole Vigs gate, og har et markant hjørne. Mot Jacob Aalls gate er fasadens dominerende element en kraftig risalitt, mens fasaden mot Ole vigs gate har uregelmessig komponerte vindusakser med flere vindustyper. Fasaden har kraftig nybarokk dekor, og vinduene i fjerde etasje varierer mellom rundbuer og kurvehankbuer.

Loftsetasjen er utbygget på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hjørnets karnapp

Vindusakse

Detalj av overgang mellom 3. og 4. etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!