Arkitektur og historie i Oslo:
Kampen kirke

Den gamle forstaden Kampen ble innlemmet i Kristiania i 1878, og planleggingen av en kirke for denne delen av byen ble iverksatt. En omfattende brann i kvartalet mellom Bøgaten og Normannsgaten forenklet valget av kirketomt, og oppføringen av kirken ble påbegynt i desember 1879. Kampen menighet ble først offisielt opprettet 29. mai 1880. Menigheten benyttet i kirkens byggeperiode Grønland kirke og Betania bedehus.

Kirken ble oppført etter tegninger av den innvandrede danske arkitekt Jacob Wilhelm Nordan, og byggingen ble ledet av murmestrene J. Paulsen og F. Johannessen. Kirken ble innviet den 29. november 1882 av biskop Carl Peter Parelius Essendrop. Til oppførelsen av kirken ble det bevilget kr. 108.000.

Kampen kirke er en utpreget treskipet langkirke, oppført i upusset rød tegl, og holdt i en enkel nygotisk stil. Kirken danner et flott fondmotiv for den sterkt skrånende Nannestadgaten. Altertavlen ble utført av Axel Ender, og ved en oppussing i 1913 ble hoveddøren dekorert med de fire evangelistenes symboler. Disse ble utført av kunstneren Enevold Thømt. I 1940 ble kirken malt innvendig.

Anvendt litteratur:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917Jacob Wilhelm Nordan

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Nordlig perspektiv

SydveggenGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!