Arkitektur og historie i Oslo:
Backergården, Kongens gate 31

I 1856 sto følgende annonsetekst å lese, blant annet i Morgenbladet:
P. Backer
Kongens Gade No. 31, Provstinde Lieunghs
forrige Gaard anbefaler sit idag aabnede vel
assorterede Udvalg av manufakturvarer.
Christiania, den 5. Juni 1856.

Forretningsmannen Johan Paul Jørgen Alexander Backer var fra Larvik, og forlot hjembyen tidlig for å bo hos pleieforeldrene Christen og Agathe Backer i Holmestrand. Derfra reiste han til Christiania i 1842,16 år gammel, for å gå i praktisk handelslære der. I 1855 hadde han nok oppsparte og arvede milder til å kjøpe eiendommen i Kongens gate 31.

Paul Backer foretok en betydelig oppgradering av sin toetasjes gård, og med en stadig økende omsetning øket også Backers interesse for omsetning av pelsverk. Fra 1880 var virksomheten en spesialforretning innen Pels. Familien Backer bodde også i gården, men flyttet etterhvert ut, og på 1890-tallet rev Backer den gamle forretningsgården, og lot oppføre en ny, som sto ferdig høsten 1895. Paul Backer døde fire år senere.

Arkitekt for den nye Backergården var Herman Major Backer, sønnesønn av Paul Backers pleieforeldre. Bygningen utforming er utført i en moderne nybarokk stil, påvirket av forretningsgårder i Chicago. Bæreveggene er tverrstilt i forhold til fasaden, hvilket tillater store vinduer mot gaten. Den bærende konstruksjonen er stålskjelett forblendet med tegl, mens fasaden er utført i marmor fra Dunderlandsdalen. Fasaden er regelmessig oppbygget, med et asymmetrisk plassert inngangsparti, og runde vinduer i den fremoverbuede gesimsen som avslutter fasadens vertikale elementer.

Kilder:
Øystein Parmann - By No. 321 Nordre Qvarter
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkivArkitektur og historie i Oslo

Herman Backer

Til arc!s hovedside med navigasjon

De øverste etasjer

Fra den karakteristiske vindusrekken

Detalj av rundt vindu

Fra forretningslokalets inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!