Arkitektur og historie i Oslo:
Kurbadet, Akersgaten 74

Kurbadet består av flere bygningsledd, og er oppført etappevis. Den mest markante bygningen er hjørnet, som også var den første som ble oppført. Kurbadet ble bygget for Adventistsamfundet, og første etappe ble bygget i 1885 etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Bygningen er utført i en eklektisk historisme der elementer fra gotikk og renessanse dominerer.

De kraftige pilastrene med nygotisk artikulasjon er beslektet med pilastrene i Victoria Terrasse, et bygningskompleks som også ble utformet av Thrap-Meyer. Kurbadets hjørne marmeres med en høy tårnhjelm. Annen etasje dominerer bygningens komposisjon med sin generøse takhøyde.

I en kort beskrivelse av virksomheten her, forfattet av professor Amund Helland i 1917, kan man lese følgende: "Kurbadet (Kristiania vandkur og lysbadeanstalt) har elektriske lysbad, dampbad, furunaalsbad, gytjebad, elektriske karbad, kulsyrebad m. fl. samt massage." Her var det også lokaler for Advetskirken Betel.

Større tilbygg er føyet til den opprinnelige kurbadbygningen, i 1913 ved arkitekt Olaf Boye, og i 1925-27 ved arkitekt Henrik Bull. Disse tilbyggene er tilsammen meget større enn den opprinnelige bygningen, og har også et mer nøkternt stiluttrykk, uten det middelalderske innslaget.

Kurbadet var lenge Adventistsamfunnets flaggskip i helsesektoren, men lokalene ble med tiden uhensiktsmessige, og i 1980-årene besluttet man å legge ned driften. Deretter ble virksomheten rettet mot ulike helsetilbud, samt til hybler for adventister som arbeider og studerer i hovedstaden.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917
http://home.no.net/edwintor/edwin/Skrifter/SDAhist/SDANorge2000.htmArkitektur og historie i Oslo

Henrik Thrap-Meyer

Olaf Boye

Henrik Bull

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hoved- og sidebygninger

Detalj av tårnhjelm

Detalj med årstall

Detalj av pilaster og gesims

Detalj av kapitél og gesimsGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!