Arkitektur og historie i Oslo:
Østre frikirke, Lakkegaten 47

Denne småkirken ble oppført som bedehus for Den Evangelisk-Lutherske frikirkes menighet Kristiania Østre Frikirke i 1885, etter tegnigner av arkitekt Carl Konopka. Menigheten ble opprettet i 1878.

Kirken er føyet inn som en hjørnegård i en eksisterende kvartalsstruktur, og hjørnet markeres med et tårnoppbygg som er oktogonalt i øvre del. Kirken er bygget i pusset tegl, og utført i en meget forenklet nyromansk stil.

Anvendt litteratur:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv

Andre kilder:
http://www.nrk.no/programmer/tv/gudstjenesten/2562461.htmlCarl Konopka

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av tårnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!