Arkitektur og historie i Oslo:
Løvenskiolds gate 10

Denne bygnigen ble oppført som leiegård på en parsell av Balders gate 9b for dropsfabrikant Ole Hofmo fra Høland i 1901-02, etter tegninger av den unge arkitekt Syver Nielsen. Denne tomten tilhørte før århundreskiftet stukkatørbrødrene de Paolis. Arkitekt Nielsen tegnet en rekke bygninger i dette kvartalet, som Løvenskiolds gate 6, 8-8b og 9, Tors gate 1 og 2, samt Odins gate 21, 23, 25 og 27, for forskjellige byggherrer i perioden 1901-13, i stiluttrykk i større eller mindre grad preget av jugendstil. Løvenskiolds gate 10 er en hjørnegård i pusset tegl, med et senhistoristisk uttrykk dominert av nybarokk påvirket av jugendstil. Gården har en enkel, kvaderpusset førsteetasje, med en behersket bruk av ornamentikk i de øvrige etasjer. Fasden mot Løvenskiolds gate er gårdens hovedfasade, med en tilnærmet symmetrisk komposisjon. Aksene som dannes av de tårnlignende karnappene dominerer komposisjon. Denne typen karnapper er typisk for gårdene langs Løvenskiolds gate.Mellom karnappene og på det brukne hjørnet er det lette smijernsprydede balkonger. Karnappenes takoppbygg er omgjort til takvinduer i forbindelse med en loftsutbygging.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Syver Nielsen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!