Arkitektur og historie i Oslo:
Madserud gård, Madserud allé 34

Madserud var opprinnelig en husmannsplass under Søndre Skøyen, bebodd av en Niels Madsen. Stedet tilhørte fra 1812 eierne av løkken Fredriksberg, og ble skilt ut fra Søndre Skøyen i 1873. Det kan ha vært på denne tiden en enkel, toetasjes senklassisistisk bygning med trekk av nyrenessanse og med sveitserstilens store takutstikk ble oppført. Eieren av Madserud i 1886 var kommandørkaptein Fredrik Georg Wilhelm Sverdrup, men det er antydet at grosserer Stener Rosenberg var den som fikk reist hovedhus og sidebygning en gang i perioden 1852-74, mans han var eier av Fredriksberg. Huset ble forlenget omkring 1890, da det ble tilføyet en innebygget glassveranda mot øst.

I 1903 var Harald Løvenskiold eier av Madserud, og det var i hans eiertid huset fikk sin helstøpte, staselige karakter. I 1912 ble det oppført en gartnerbolig ved byggmester Aksel Larsen, før arkitekt Herman Backer i 1913 ga hovedbygningen dens nye form ved å forlenge bygningen vestover og dermed gjøre den symmetrisk, og dessuten tilføye det viktigste kompositoriske element, nemlig det midtstilte søylepartiet med fronton. Backer bevarte og videreførte bygningens opprinnelige, sammensatte stilmessige preg.

Bygningen ligger øverst i en engelsk park, og har i mange år vært benyttet som fjernsynsstudio, før den ble omdannet til lokaler for restaurant- og gallerivirksomhet.

Kilder:
Bevaringsplan for Madserud, 1985
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv
Norges matrikkel, Aker sorenskriveri, 1903
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Herman Backer

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!