Arkitektur og historie i Oslo:
Nesleingården, Markveien 67

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1895-96 for grosserer Hjalmar Frithjof Neslein fra Kongsberg, handelsborger med urmakerforretning, etter tegninger av arkitekt Christian Reuter. Gården ble byggemeldt til Søndre gate 4, og var fremdeles i Nesleins eie ved århundreskiftet. Neslein bodde selv i den staselige villaen Framnes.

Blant leieboerne i denne store gården ved århundreskiftet var vurderingsmann Christian Wormnæs, manufakturhandler Peter Tandberg, politibud og bestyrer av Søndre gate 4 Christian Ruud og instrumentmakermester Johan Gulbransen.

Gården er bygget i tegl, der byggematerialet er blottstilt i annen til fjerde etasje. Fasadene er i gul tegl, med partier i rød tegl, og artikulasjon i puss og stukk. Første etasje har opprinnelig hatt et tungt preg, med kvaderpuss, men omfattende ombygginger av forretningsetasjen har forandret uttrykket. Gården har symmetrisk komponerte fasader, der de brukne hjørnene med hengende karnapp danner sideakser og blikkfang. Bygningen er utført i nybarokk stil.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian Reuter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Perspektiv fra Søndre gate

Karnapp og altan

Detalj av altan

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!