Arkitektur og historie i Oslo:
Filipstad, Munkedamsveien 62

Villaen Filipstad ble bygget på begynnelsen av 1860-årene. Den sto ferdig i 1864, etter arkitekt Georg Bulls tegninger. Byggherren var bankier Jørgen Haslev Heftye (1828-1900), som flyttet inn her med sin familie. Allerede på 1600-tallet lå her et kjent landsted, som med tiden skulle få navnet Philisborg etter apoteker Philip Moth. Heftye-familien overtok løkkeeiendommen i 1805.

Jørgen Heftye var foruten bankier også borgerrittmester, altså leder for "Det Gule Chor".

Byggherrens sønn, Johannes Heftye (1857-1931), arvet villaen etter sin far, og ble dessuten bankdirektør i Firma Th. Joh. Heftye. Han bodde i 1900 her sammen med sin mor, enkemadame Louise Heftye.

Philipstad er bygget i pusset tegl, og har en dominerende beliggenhet på en kolle over Filipstadbryggen. Villaens stil og form - sengotisk med et høyt tårn - gjør den til et verdig motstykke til Oscarshall på motsatt side av Frognerkilen. Oscarshall har nok også stått som forbilde for Filipstad.

Filistad er senere blitt tilbygget på nordsiden i en noe enklere stil, uten annen ornamentikk enn et riss over vinduene. I 1909 ble villaen overtatt av Staten, og den gjorde tjeneste som bolig for Norges Statsbaners generaldirektør.

Siden har Statens bilbliotektilsyn holdt til her i mange år, før huset ved årtusenskiftet ble pusset opp av Rom eiendomsutvikling, og firmaet Martela AS ble ny leietager.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget 2000
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 2, 1989
St. Olavs orden 1847-1947
Martela AS v/Tone M. Strand

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georg Bull

Villaens vestfasade

Vinduer og sengotisk dekor

Underkjørselsporten

Detalj av karnapp

Dekorativt felt med årstallet 1864

StøpejernsdetaljGeir Tandberg Steigan

 

© 2001/2003 arc!