Arkitektur og historie i Oslo:
Neuberggaten 22

Denne bygården ble oppført 1910 for en Johan Andersen etter tegninger av arkitekt Henry Fearnley Coll. Gården er oppført i pusset tegl, og har en sirlig utformet fasade utført i nordisk nybarokk. Både flankene og sokkelen har et tungt uttrykk, med enkel kvaderpuss. Midtre felt innfattes av dette, og har flott utformede detaljer som imiterte pilastre og relieffer med intrikate mønstre. Gesimsen er enkelt utformet.

Eiendommen ble etter en tid et aksjeselskap.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo skattetakstmatrikkel, 1935Arkitektur og historie i Oslo

Henry Fearnley Coll

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av veggparti

Detalj av pilasterfelt

Detalj av relieff i fjerde etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!