Arkitektur og historie i Oslo:
Nydalen kapell, Tamburstujordet

Nydalens bedehus ble oppført i 1893 etter tegninger av kommuneingeniør i Aker, Niels Bay. Ansvarshavende byggmester og anmelder var tømmermester Jacob Heinrich Jürgensen. Tomten var en parsell av Lille O med bruksnummer 25, og presten Thore Godal var oppført som byggherre.

Bedehuset ble ombygget til kapell i år 1900, antagelig også etter Bays tegninger. Kapellet var bygget som et enkelt bedehus i reisverk. Altertavlen var utført til innvielsen av kapellet av kunstmaler Johannes Bugge Piene. Kapellet ble nedlagt år 1972.

Kilder:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Stadskonduktørens journal
Knut Are Tvedt
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~kielland/slekt/per00700.htmArkitektur og historie i Oslo

Niels Bay

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005/2007 arc!