Arkitektur og historie i Oslo:
Ole Vigs gate 23

Denne leiegården ble bygget i 1909, og ble oppført for arkitekt Henry Fearnley Coll etter hans egne tegninger. Arkitekten solgte eiendommen, og den ble etterhvert et aksjeselskap.

Bygningen er utført i en behersket nordisk nybarokk-stil, med fasader i mørk rød upusset tegl. Den kvaderpussede første etasje og enkelte artikulerende elementer ­ som gesims og vindusoverdekninger ­ er utført i puss og stukk. Ellers danner teglstenen enkle relieffer i fjerde etasje. Bygningens symmetriske komposisjon understrekes av de to hengende karnappene.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo skattetakstmatrikkel, 1935Arkitektur og historie i Oslo

Henry Fearnley Coll

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!