Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 73

Denne hjørnegården ble bygget i 1897 for byggmester Christian Kirkaas fra Trøgstad etter tegninger av den tyve år gamle arkitekt Ludvig Endresen fra Egersund. Kirkaas var også i begynnelsen av tyveårene da han fikk oppført denne bygningen. Kirkaas var ved århundreskiftet gårdbruker på Vien i Spydeberg.

Oscars gate 73 er en stor hjørnebygning, oppført i pusset og upusset tegl, i en stil preget av nyrenessanse og nygotikk. Fasadene har uregelmessig komposisjon, med markerte vertikale vindusakser. Det brukne hjørnet og det polygonale karnappet mot Oscars gate markeres som to tårn. Rundt vinduer og langs gesimser er det markert med førsteklasses upusset tegl i en lys rød farvetone. Vindusbrystningene er kraftig ornamentert med nygotiske mønstre.

Blant gårdens leieboere ved århundreskiftet var den unge godseier Anders J. F. Haneborg, murmester og arkitekt Harald Kaas og marineingeniør Hans Gabriel Bendixen, ansatt i Marinestyrelsen ved det Kongelige Norske Forsvarsdepartement.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Husets inngangsparti

Det brukne hjørnet

Detalj av hjørnet

Detalj av vindusbrystningGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!