Arkitektur og historie i Oslo:
Dammgaarden, Øvre Slottsgate 6

I 1846 kjøpte forlegger og bokhandler Niels Wilhelm Damm fra København eiendommen i Øvre Slottsgate 6, der han bodde med sin familie og drev sin forretningsvirksomhet. Han hadde tre år tidligere etablert forlaget Damm. I 1862 lot N. W. Damm huset påbygge ved tømmermester Carl Pannewitz.

Forlaget ble i 1877 ble overtatt av sønnen Harald Christian Damm. Samme år brant gården ned, og den ble gjenoppbygget etter tegninger av arkitekt Ove Ekman. Bokhandelen ble etablert i fremre bygning, mens bokbinderiet var lagt til bakgården. Harald Christian flyttet senere til Incognito terrasse 5, mens forlaget Damm holdt til i gården frem til 1970-årene.

Dammgårdens hovedfasade har en regelmessig komposisjon, og et uttrykk fundert på senklassisisme. Ekman har imidlertid blandet inn 1870-årenes nyrenessanse, med et dypere relieff i fasaden, og mer markante horisontale bånd. Den doble barokktrappen foran bygningen ble tilføyet i 1897 som en følge av at gateplanet foran bygningen ble senket. Trappen ble utformet av arkitekt Peter Lauritz Lowzow.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Stadskonduktørens journalArkitektur og historie i Oslo

Ove Ekman

Peter Lauritz Lowzow

Til arc!s hovedside med navigasjon

BarokktrappenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!