Arkitektur og historie i Oslo:
Bokhandelens hus, Øvre vollgate 15

Denne bygningen ble oppført i 1860 for stadskaptein og maler G. L. Olsen etter tegninger av arkitekt Emil Victor Langlet. Bygningen har en hovedfasade i gul upusset tegl, med stilmessig preg av middelalderske forbilder ­ typisk for Langlets arkitektur i denne perioden. Bygningen har et sengotisk preg, men har en rad av rundbuede vinduer i fjerde etasje, flankert av to skulpturnisjer.

Hartvig Nissens pigeskole holdt til her fra bygningen sto ferdig i 1860 til den nye bygningen i Niels Juels gate sto ferdig i 1899. Før flyttingen hit holdt skolen til i Rosenkrantz' gate 7. På 1860-tallet bodde skolebestyrer Einar Lyche selv i bygningen.

Fra 1899 var bygningen fattighospital til 1922, før bokhandlerforeningen overtok den.

Anvendt litteratur:
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Alf Næsheim - Kristiiania i Oslo, bind 6, 1991

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Emil Victor LangletGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!