Arkitektur og historie i Oslo:
Parkteatret, Olaf Ryes plass 11

Denne viktige bygningen ved Olaf Ryes plass ble oppført i 1871-72 av Tøger Christian Killde, murmester fra Rakkestad. Killde opererte som utbygger i Kristiania fra 1870 til begynnelsen av 1890-tallet.

Olaf Ryes plass 11 var opprinnelig en leiegård, og den hadde da en enkel, senklassisistisk fasade. Ved folketellingen i 1875 bodde 32 mennesker i gården, blant dem språklærer Rasmus Rosing Bull og gårdeiersøstrene Hovelsrud. Huset skiftet stadig eiere, og henimot århundreskiftet tilhørte eiendommen fanejunker Bakstad. I år 1900 bodde 14 mennesker i gården, og det er sannsynlig at restauratrise Martine Sørum, som var en av gårdens beboere, drev sin bevertningsvirksomhet i første etasje. Flere av hennes ansatte bodde også i gården, og dessuten bodde sporveisvognfører Petter Andersen her.

I 1907 åpnet Kristiania Bryggeri Grünerløkkens Kinematograf i bygningen. Kinematograflokalene ble tegnet av arkitekt Frithjof Aslesen, en gammel forretningsforbindelse av murmester Killde. Gården ble ytterligere om- og påbygget i 1911, denne gang ved en G. Lund.

I 1913 skiftet etablissementet navn til Grünerløkkens Verdenstheater. I 1918-22 ble det foretatt en større ombygging, der fasaden fikk ny utforming, og kinoen fikk navnet Parkteateret. Den nye fasaden ble utformet i nyklassisistisk stil av arkitekten Erik Waldemar Glosimodt, og kjennetegnes av enkle og svakt utstikkende kolossalpilastre i annen og tredje etasje. I første etasje er vinduene store og rundbuede. Den kunstneriske utsmykningen av 1932 ble utført av maleren Paul Ansteinsson, parallelt med arkitekt Jens Dunkers ominnredninger. En ny ominnredning ble foretatt i 1950-årene, mens lysreklamen ble satt opp på 1960-tallet.

Parkteatret kino holdt det gående som kommunal kino fra 1926 før virksomheten ble avviklet i 1991. Fra 1992 var stedet scene for Nordic Black Theatre, før det i 2002 ble base for en bredere kulturvirksomhet. Da ble driften overtatt av Parkteatret Scene AS, som også driver Parkteatret Bar. Foajeen og salen ble restaurert og ombygd under ledelse av arkitekt Henrik E. Nielsen.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Parkteatret Scene
http://home.wit.no/bitt/historie/steder/parkteat.html
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Foto: Pål SteiganArkitektur og historie i Oslo

Erik Waldemar Glosimodt

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Lykt ved inngangenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!