Arkitektur og historie i Oslo:
Pilestredet 10

Denne kombinerte bolig- og forretningsgården ble oppført i 1898 for snekkermester Christian Klemetsen på Bekkelaget, etter tegninger av arkitekt Fin Horn. Huset erstattet en eldre bygning som hadde vært i Klemetsens eie siden omkring 1880. Klemetsen fikk også oppført Akersgaten 51 i 1897 på en parsell av samme eiendom.

Blant leieboerne her ved århundreskiftet var restauratrisene Caroline Hansen og Kathinka Sørensen, restauratør Ole Iversen Sæther og kontorforstander ved jernbanen Martin Lier.

I 1912 ble eiendommen solgt til Amandus Schibsted, og siden har gården tilhørt Schibsted-konsernet, og vært i bruk som kontorer og reproanstalt.

Gården er utført i nybarokk stil, med en tung sokkel som utgjøres av to forretningsetasjer med fasade i finhuggen granitt. Midtpartiet er tilbaketrukket og danner en åpen portal. Tredje og fjerde etasje utgjør en kompositorisk enhet, med store vinduer innfattet av kolossalpilastre. Den symmetriske komposisjonen forsterkes av balkongen, og av at midtpartiet her er trukket noe frem. Femte etasje har lavere takhøyde, og utgjør nærmest en forhøyet gesims. De tre øverste etasjene har forøvrig fasader i pusset tegl.

Kilder:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget 2000
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivets byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Fin Horn

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av 4. etasje

Detalj av 2. etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!