Arkitektur og historie i Oslo:
Sophienberg løkke, Pilestredet 85

Denne villaen har en uviss opprinnelse, men den regnes for å være siste rest av den gamle Sophienberg løkke. Bygningen som står er antatt å stamme fra midten av 1800-tallet, men dens utseende ble skapt i 1877. Da foretok den daværende forpakter av Sophienberg løkke, Fredrik Bay, en ombygging eller nybygging ved nevøen, arkitekt og ingeniør Niels Bay. Uthus og fjøs ble oppført 1880-81 ved Niels Bay. Ingeniørens far, Jørgen Justinus Bay, var også eier av flere tomter på Fagerborg.

Omkring 1890 var Fredrik Bays sønn, Herman Henrik Bay, eier av Pilestredet 85, og henimot århundreskiftet var arkitekt og bygningsinspektør Ulrik Fredrik Christian Arneberg kommet i besittelse av eiendommen. Arneberg bodde her med sin familie og hadde dessuten to familier som leieboere.

Huset har et nøkternt nygotisk preg, og er oppført i pusset tegl. På grunn av takutstikket, svevegavler og veranda i sveitserstil på kortsiden fremstår huset som en slags sveitservilla.

Kilder:
Fagerborg ­ Historikk og registrering vad Fortidsminneforeningen, 1978
Oslo Byleksikon ­ Kunnskapsforlaget, 2000
O. Delphin Amundsen - Slektene Bay i Norge
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Niels Bay

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot gatenGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!