Arkitektur og historie i Oslo:
Pipervikskirken, Munkedamsveien 12

Pipervikens småkirke ble oppført for å avlaste den store menigheten som sognet til Johanneskirken, og for å betjene de spesielle forholdene i det gamle Vika. I en lukket arkitektkonkurranse om utforming av kirken kom byarkitekt Harald Aars' utkast seirende ut, og kirken ble bygget etter Aars' tegninger. Den ble innviet i 1911, av stiftsprost Gustav Jensen på vegne av biskopen.

Pipervikskirken ble bygget på et fundament dannet av en betongflåte, og ble oppført i hardbrent teglsten, med en høy fasade som var innpasset i gateløpets fasaderekke. Selve bygningsfasaden hadde en symmetrisk komposisjon med et sterkt vertikalt preg. Hovedfasaden var bekronet med et oppskytende, sentrert tårn. Fasadens vinduer hadde en variert utforming, og høyt oppe var plassert et lite karnapp. Kirkens stilbilde var først og fremst middelalderinspirert, med nyromanske elementer som de dominerende. Stilbildet er også influert av den samtidige motestil, nordisk nybarokk. Kirken hadde flotte rom, og endog studenthybler i tårnet.

Byggingen av kirken beløp seg til 130.000 kroner, en sum som representerte en grundig overskridelse av budsjettet. Den viktigste bidragsyter til byggingen av denne kirken var utvilsomt fru Anna Collett Børs, enke etter forretningsmann og mesén Christian Børs, som alene bidro med 60.000 kroner.

For arbeidet med denne kirken ble Harald Aars i 1923 belønnet med A. C. Houens fond for god arkitektur. Hans unike kirke i Piperviken ble dessverre revet i 1959.

Kilder:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956 (foto fra boken)
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Norsk biografisk leksikon - KunnskapsforlagetHarald Aars

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!