Arkitektur og historie i Oslo:
Røsholmgården, Rådhusgaten 21

På denne tomten lot skreddermester Andreas Olsen Røsholm fra Aurskog i 1875 oppføre en fireetasjes senklassisistisk bygning som erstatning for en eldre bygning på dette sted. Blant Røsholms leieboere her i 1875 var flere arbeidere og håndverkere, som malersvenn Edwart Christensen, skomakersvenn Jacob Olsen og arbeideren Martin Solberg. Røsholm og hans familie hadde også sin bolig her.

I 1892 foretok Røsholm en omfattende på- og tilbygging av sin bygård: Den ble forhøyet til fem etasjer, og fikk et omfattende tilbygg til Rådhusgaten. Arkitekten bak disse forandringene var Bernhard Steckmest. Røsholm var eier av gården også i 1899, men flyttet før århundreskiftet til Wessels gate 14. Blant beboerne i Rådhusgaten 21 i år 1900 var reproduksjonstekniker Alfred Hellwig, rentier Andreas Nisson, restauratrise Andrine Hansen, syetablissementinnehaverske Marie Brunhölzl og agent Christian Engelstad.

Gården er oppført i pusset tegl, og fikk etter arkitekt Steckmests ombygging et sammensatt stiluttrykk, i nyrenessanse og senklassisisme. Gårdens sentrale motiv er fire kraftige pilastre, som danner et asymmetrisk tyngdepunkt. Gården ble påbygget en gang på 1900-tallet, med et forflatet loft. Dette påbygget ble ombygget til en postmodernistisk variant omkring år 2000, som passer bygningens komposisjon noe bedre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Bernhard Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Gården sett fra Akershus festning

Hovedfasadens pilastre

Detalj av kapitelerGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!