Arkitektur og historie i Oslo:
Regina teater, Nordre gate 18b

Denne bygningen ble oppført i 1915-16 som Kristianias første nybygg tegnet som kinematografteater, bygget etter tegninger av arkitekt Harald Aars. Regina teater åpnet 31. mars 1916, og billettprisene var 35 øre for voksne og 15 øre for barn. Kinoen ble overtatt av Oslo kinematografer i 1926, men nedlagt allerede i 1928. Deretter overtok Evangeliesenteret salen, og stedet kalles Evangeliesalen Berøa.

Gatefasaden er enkelt og stramt komponert, med kraftig artikulasjon i dypt relieff. Fire engasjerte søyler dominerer komposisjonen, og videreføres gjennom gesims og attika. Stiluttrykket er preget av datidens moteretninger nyklassisisme og nybarokk.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, 2000
Selskabet for Oslo Byes VelHarald Aars

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av gesims

Detalj av kapitél

Detalj av ankerjernGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!