Arkitektur og historie i Oslo:
Schibbyegården, Rosenkrantz' gate 4

Denne gården ble oppført som bolig- og forretningsgård i 1892 på en eiendom skilt ut fra Pilestredet 9 for den danskfødte verkseier og kalkfabrikkeier Lauritz Benedictus Schibbye på Ensjø gård. Bygningens arkitekt var tyskeren Bernhard Steckmest. Ved århundreskiftet var gården eiet av Aktieselskabet Triangelen, og foruten forretningsdrift var det pensjonat her. En av beboerne var agent Harald Uhre.

Gården er oppført i en strengt komponert, geometrisk ­ dog asymmetrisk ­ nygotisk stil. Foruten bånd med nygotisk akantusornamentikk er dekoren sparsom. Stiluttrykket er beslektet med Steckmests samtidige gårder i Bygdøy allé 1-9, men her er ikke veggflatenes røde tegl pusset. Dekorert tegl og fliser utgjør flere elementer i fasadens uttrykk. Fasadens markante element er en sideakse som markeres av en hengende risalitt med kraftige pilastre. Denne er bekronet med smijernsdekor.

Bygningen har i mange år huset herrekonfeksjonsforretningen Mehren. I 2004 fikk bygningen en kraftig farvesetting. Første etasje er ødelagt iløpet av 1900-tallet, og vindusutskiftningen i hele fasaden har falt uheldig ut.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Bernhard Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hengende risalitt

Sammenkomponerte vinduer

Detalj av veggparti

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!