Arkitektur og historie i Oslo:
Scorpius, Schleppegrells gate 16

Denne leiegården ble oppført på en parsell av Fossveien 1b i 1892 for murer J. Olsen, etter tegninger av den tyske arkitekten Rudolf Haeselich. Haeselich tegnet også murmester O. Kristiansens samtidig oppførte gård i Schleppegrells gate 18 samt nabobygningene i Toftes gate 26 og 28, som er meget likt utformet.

Henimot århundreskiftet var B. L. Høvik eier av gården. Blant gårdens 60 beboere ved folketellingen år 1900 var våpensmed ved første feltartillerikorps Oscar Aas, jernbanefullmektig Vilhelm Nagel, kjøpmann i kolonial- og fedevarer Karl Julius Stenberg og flere bryggeriarbeidere.

Bygningen er en fireetasjes hjørnegård med brukket hjørne, oppført i pusset tegl. Den enkle sokkelen var nok tidligere kvaderpusset, men i de tre øvrige etasjer er fasadeutsmykningen intakt, med vindusoverdekninger prydet med stjerner. Gården er utført i nyrenessanse.

Bygården preges av at butikken Scorpius i en årrekke har hatt tilhold her, med fantasifull og farverik fasadedekor i første etasje.

Kilder:
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.scorpius.no/Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf Haeselich

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!