Arkitektur og historie i Oslo:
Schwensens gate 22

Denne bygården ble oppført i 1894 for snekkermester Jens Olsen fra Vang ved den danskfødte arkitekt Carl Konopka. Eiendommen hadde tidligere adresse til Ullevålsveien 39, og her lå et hus bygget i 1869 av byggmester Hans Lunhd. Ved århundreskiftet var snekkermester Lunhd beboer i denne gården, og han fikk også bygget Schwensens gate 20 (1896, arkitekt Konopka). Blant de øvrige beboere her i år 1900 var skolebestyrer ved St. Hanshaugen skole Nils Martinus Vartdal, Ole Magnus Weydal, med kolonialhandel med vin og "fedevarer", møbelhandler Emil Tidemand og blomsterforretningsinnehaverske Gunda Hannestad.

Gården er bygget i pusset tegl, med en tung, kvaderpusset sokkel, og over denne to sammenbundne etasjer og en mer beskjedent ornamantert fjerdeetasje. Det brukne hjørnet understrekes ved et karnapp med mansardtårn. Gården er holdt i nyrenessanse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo byarkiv, arkiv over nedrevne bygninger
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!