Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 6

Denne femestasjes hjørnegården ble oppført i 1899 på en tomt utskilt fra Frognerveien 4d og Frognerveien 6. Byggherre var kjøtthandler Thorvald Bjærkerud og arkitekter var kompanjongene Thune & Thürmer, med Edwien Thürmer som ansvarshavende byggmester. Kjøtthandler Bjærkerud bodde i gården med sin familie i år 1900. Blant hans leieboere på denne tiden var handelsagent i isenkram Just Johan Bing, forhenværende skipsfører Henrik Bull, pianohandler (chef) Oscar Hansen og direktør i Inkassobanken, forretningsfører i Spareforeningen "Bien" Johan Christian Thive.

Gården har et enkelt uttrykk i første og annen etasje, hvorav den nederste er betydelig forenklet iløpet av 1900-tallet. Tredje og fjerde etasje er bundet sammen i komposisjonen, mens femte etasje er som en forhøyet gesims. Gården har et brukket hjørne bekronet med et uvanlig, løkkuplet lanternespir. Gården har ingen dominerende vindusakser. Fasadene er utført i pusset tegl, og holdt i en nybarokk stilvariant, med kraftig ornamentikk i tredje etasje.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Thune & Thürmer

Til arc!s hovedside med navigasjon

Gårdens hjørnespirGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!