Arkitektur og historie i Oslo:
St. Olavs gate 7

St. Olavs gate 7 er en av leiegårdene arkitekten Wilhelm von Hanno bygget for egen regning i denne gaten på 1870-tallet. Nr. 7 ble bygget i årene 1872-73, og har en svært godt komponert fasade i nygotisk stil, inndelt i tre vertikale deler, med et bredt midtparti og to flanker. Over inngangspartiet finnes både arkitektens "bumerke" v.H. og årstallet for ferdigstillelsen, 1873. Overgangen mellom portrom og trapperom er svært godt komponert, med et trappeløp som skifter retning flere ganger under store spissbuer.

I denne bygningen holdt frk. Elisabeth Falsen, datter av eidsvollsmannen Christian Magnus Falsen, pikeskole i årene 1873-76. Etter frk. Falsens død fortsatte frk. Fredrikke Maurer driften frem til 1880. I 1880-årene bodde skolebestyrer Otto Anderssen i gården, og statsråd Nils Vogt var også leieboer her en årrekke.

Da von Hannos egen bolig i St. Olavs gate 28-30 ble revet, ble hans samling av skulpturer flyttet fra haven der til bakgården i nr. 7. Hit ble også den lille nygotiske kapellignende atelierbygningen flyttet.

St. Olavs gate 7 tilhørte familien von Hanno i mer enn hundre år.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. 8Arkitektur og historie i Oslo

Wilhelm von Hanno

St. Olavs gate 7: Atelieret

Detalj av veggparti

Detalj av tympanon

Detalj av gesims

Detalj fra inngangspartiet

Detalj med arkitektens bumerkeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!