Arkitektur og historie i Oslo:
Storgaten 10b og 12

De to karakteristiske hjørnebygningene i Storgaten 10a og 12 er et spesielt blikkfang i bybildet, som de fleste oslofolk kjenner godt til. De var lenge kjent som Gasmannbygningen og Stormbullbygningen.

Bygningene er som tvillingbygg, med lik utforming. De har hvert sitt runde hjørnetårn, med flate kobbetekkede tårnhjelmer, som opprinnelig var tegnet som avtrappede. Tårnene danner sammen en portal til Skippergaten fra Storgaten, og definerer samtidig en plass der Nygaten og Storgaten møtes.

Disse bygningene er blant de flotteste eksemplene på den funksjonalistiske arkitekturen i Oslo. De ble utformet som kontor- og forretningsbygg av arkitekt Ole Andreas Sverre (1865-1962) i 1931, og de sto ferdige til innflytting i 1933 (nr. 10a) og 1934 (nr. 12). Nr. 12 var det spesielt vanskelig å få bygningsmyndighetene til å godkjenne, og først i 1936 forelå de nødvendige godkjennelsespapirene.

Skippergaten ble forlenget med ett kvartal, frem til krysset Nygaten/Storgaten i 1931, og i denne forbindelse kjøpte Ole Sverre disse tomtene. Det ble senere samme år dannet et aksjeselskap for hver av bygningene, begge representert av advokat og banksjef Ole Herman Holmsen Medbøe fra Berg i Østfold. Byggearbeidene i nr. 10a ble ledet av ingeniør Ragnar Evensen, og i nr. 12 av a/s Konstruktion ved ingeniør Odd Grundt.

Bygningene har flott eksteriør, men arkitekt Sverre er i ettertid blitt kritisert for ikke å ha maktet å la interiør og plan være spesielt funskjonelle i forhold til det stilige og funksjonalistiske eksteriøret. Bygningene har begge åtte etasjer, der de øverste etasjer er tilbakketrukket. Bygningene er begge støpt med bærende jernskjelett. Arkitekt Sverre uttalte blant annet følgende om bygningene:

"På grunn av de 2 hjørnetomters spisse form, har jeg valgt den cirkulære plan for hjørnepartierne, og ser det således at en markering ­ ved disse lave cirkulære opbygninger ­ over øverste gesims på en logisk måte fremhever disse 2 hjørnebyggninger, der flankerer Skippergatens åpning i Storgaten og Nygaten, som i sin krysning utvider sig til en større åpen plass."

Saniteten (forløperen til Norsk Folkehjelp) flyttet ut av Storgaten 12 i 1967 etter å ha holdt til i bygningen i mange år. Storgaten 12 ble i 2001 omregulert til hotell, med tanke på å integrere bygningen i Royal Christiania.

Bygningene er oppført på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdige.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggeskasarkivArkitektur og historie i Oslo

Ole Sverre

Ole Sverres plan for 7. etasje i Storgaten 12


Geir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!