Arkitektur og historie i Oslo:
Tøyenkirken, Herslebs gate 43

Tøyen småkirkemenighet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 19. februar 1907. Småkirken ble oppført som integrert i kvartalet, bygget etter tegninger utført av arkitekt Halfdan Berle. Kirken ble byggemeldt i 1906, og innviet allerede 17. mars 1907 ved stiftsprost Gustav Jensen. Kirken kostet omkring kr. 61.000 å oppføre, inkludert inventar. Arkitekt Berle utformet også alterkarene, som han skjenket kirken.

Til kirken ble også oppført prestegård og børnekrybbe (daghjem). Dette anlegget ble også bygget etter tegninger av arkitekt Berle, og innviet 4. desember 1912. Prisen for dette var kr. 25.705.

Kirken har en høy, smal gatefasade med en symmetrisk komposisjon, der midtaksen dannes av en bratt gavl med store rundbuede vinduer og en vindusrose. Gavlen flankeres av to tårn med tverrstilte trappegavler. Kirken har fasader i rød tegl med pussede flater. Teglstrukturer danner fasadens sparsomme ornamentikk. Terakottafrisen nedenfor buevinduene består av gammelkristne apostelsymboler.

Børnekrybben har en beslektet utforming med kirken, men med kraftigere ornamentale virkemidler, også disse i rød tegl. Bygningens lave gatefasade er symmetrisk komponert om en midtakse som markeres av et gavloppbygg med romansk gesims. Formspråket er sammensatt av nyrenessanse og nyromansk stil. Både kirken og Børnekrybben har mye til felles med Børneasylet i Helgesens gate 64, også dette tegnet av arkitekt Berle (1907).

Kilder:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivArkitektur og historie i Oslo

Halfdan Berle

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra kirkens midtparti

Detalj med rundbuede vinduer

Børnekrybben

Børnekrybbens midtparti

Detalj av hjulkorsGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!