Arkitektur og historie i Oslo:
Hotel Savoy, Universitetsgaten 11

På denne tomten lå i annen halvdel av 1800-tallet den prøyssiske byggmester Carl Ungers bygård. Unger foretok flere endringer av bygningen i 1860- og -70-årene, og han kan også ha vært husets opprinnelige arkitekt. Etter byggmesterens død omkring 1890 skiftet gården eier flere ganger, og i 1916 lot Elektrisitets-Aktieselskapet Watt om- og påbygge den gamle bygningen til kontor- og forretningsbygning. Arkitekt for disse radikale forandringene var Rudolf Emanuel Jacobsen. Frem til 1925, da Watt flyttet til Karl Johans gate 14, ble denne bygningen kalt Watt-gården. Senere er huset kjent som Hotel Savoy.

Savoy er en kraftig dimensjonert hjørnebygning utført i pusset tegl. Gården er utført i nordisk nybarokk, med et markant, forhøyet hjørneparti og mansardtak. Over inngangen fra Kristian Augusts gate er et slakt karnapp over to etasjer. Første etasje har fasadeforblending i grovhugget granitt, og kun i denne etasjen er hjørnet brukket. Buede stenformasjoner og en karakteristisk lampe understreker denne delen av bygningen. Pussfasadene har hjørnekvadre og enkle gesimser, og ellers ingen ornamentikk.

Kilder:
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf Emanuel Jacobsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Savoy i gatebildet

Inngangsparti med karnapp

Hjørneinngang med lampe

Detalj av lampe

Inngangsparti til UniversitetsgatenGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!