Arkitektur og historie i Oslo:
Valkyriegaten 5

Denne leiegården ble oppført i 1898 for byggmester Olaf Anderson fra Värmland og hans kompanjong Syverstad ved arkitekt Carl Konopka. Olaf Anderson var blant gårdens beboere ved århundreskiftet, og blant gårdens mange beboere var dessuten Thora Christine Schjøth fra Drammen, bestyrerinne av egen privat skole og forhenværende amtmann Jan Greve Skjoldborg.

Gården er utført i en enkel og streng nyrenessansestil med regelmessige vindusakser og balkonger som markerer komposisjonens sideakser. Gatefasaden er utført i gul, upusset tegl, med diskrete røde teglsten som kantmarkeringer, og med et artikulerende innslag av puss og stukk. Første etasje har nok opprinnelig vært kvaderpusset, men denne er forandret en rekke ganger på 1900-tallet, og således betydelig forenklet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!