Arkitektur og historie i Oslo:
Vestre Aker kirke

Aker kommune vedtok i 1852 å selge Gamle Aker kirke til Christiania kommune, og man kjøpte deretter en del av Isach Muus' eiendom på Ullevål til anleggelse av en ny kirke for Vestre Aker. Den nye kirken ble oppført etter arkitekt Heinrich Ernst Schirmers tegninger, under ledelse av murmesterbrødrene Carl, Ferdinand og Albert Unger fra Preussen. Grunnstenen ble nedlagt 15. juli 1853, og kirken ble innviet 12. desember 1855 ved biskop Jens Lauritz Arup.

Kirken er en nygotisk langkirke oppført i upusset rød tegl, med meget enkel detaljering. En god del innvendige endringer ble utført i 1930, og maleren Bernhard Greve fullførte de nye glassmaleriene i 1939. Den gamle altertavlen ble donert til Askim kirke i 1952.

Vestre Aker prestegjeld ble utskilt fra Aker i 1861.

Anvendt litteratur:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956Heinrich Ernst Schirmer

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kirkens langside

Kirken sett fra øst

Kirkens hovedinngang

Detalj av tårn og spir

Detalj av smijernsvimpelGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!