Arkitektur og historie i Oslo:
Villaveien 37/Apalveien 42

Denne storslagne dobbeltvillaen ble oppført i 1918 for direktør Christie og frue, og er oppført etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen d. y. Huset er utført med en T-formet grunnflate, der den sydvendte tverrfløyen utgjør husets boligdel, over to og en halv etasje. Den lavere, smale fløyen ble bygget som garasjer med tilliggende rom, og denne delen ble sent på 1900-tallet omgjort til bolig. Havefasaden er husets hovedfasade, og har en symmetrisk komposisjon, der en markant risalitt med spiss gavl utgjør midtaksen. En nyere tilkommet pergola utydeliggjør fasadens symmetri. Huset er utført i slemmet tegl, i en barokkpreget havebystil.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivArkitektur og historie i Oslo

Henrik Nissen d. y.

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot ApalveienGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!