Arkitektur og historie i Oslo:
Rædervillaen, Wergelandsveien 25

Tomten i Wergelandsveien 25 ble i 1846 kjøpt av løytnant Johan Georg Ræder. Han lot oppføre en storslagen villa som sto ferdig året etter, bygget etter arkitekt Johan Henrik Nebelongs tegninger. Georg Ræder kom fra det militære miljø på Kongsvinger, og etablerte seg i Christiania på 1840-tallet. Hans villa besto dengang av to leiligheter, og hadde dessuten rom for flere losjerende. En leieboer som holdt til her i mange år var byråsjef Christian Burchard Emil Wedel Jarlsberg, og i den enkelt utformede portnerboligen (arkitekt Nebeolng, idag Wergelandsveien 23) var det flere boliger og vognstaller. Ræder ble med tiden generalløytnant i Kristiania, og ved siden av å være en viktig miliær person forfattet han også militærlitteratur. Etter hans død i 1898 ble villaen solgt til handelsborger Carl Neuberth fra Bærum, som selv ble boende i Rædervillaen. En senere eier og beboer var hoffsjef Fredrik Frantz Michael Wilhelm Rustad, hvis enke Maria Magdalena Schou arvet huset etter hans død i 1930. Rustad bodde tidligere i Wergelandsveien 7.

Rædervillaen er en kompakt, stor villa utført i senklassisistisk stil. Den symmetriske hovedfasaden domineres av et bredt, fremskutt midtparti, der annen etasjes vinduer er rundbuede og det midtre av disse markeres med en gavlformet overdekning. Villaen har en stram form, der hvert kompositoriske hovedledd markeres med kvaderpussede hjørner. I den høye gesimsen er det satt inn små, kvadratiske vinduer. Den enkle, toetasjes portnerboligen var tiltenkt en rolle som midtakse i et større symmetrisk anlegg, der høyre flanke skulle utgjøres av en villa identisk med Rædervillaen.

Kilder:
Byen bak Slottet - Uranienborg-Majorstuen, Bydelsutvalg 2, 1988
Kristiania bys Matrikul, 1899
St. Olavs orden, 1847-1947
Harry Fett - Krsitiania-gaarde fra Karl Johans-tiden, 1919
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Henrik Nebelong

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!