Arkitektur og historie i Oslo:
Amtmann Meinichs gate 14

Denne hjørnegården til Frederik Glads gate ble byggemeldt i 1902 for kjøpmann og kolonialhandler H. J. Andersen fra Spydeberg, ved arkitekt Eilert Paulsen. Ved århundreskiftet hadde tomten småbebyggelse, som ble revet innen byggingen av hjørnegården.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Gatefasadene er uregelmessig komponert. Den korte fasaden mot Frederik Glads gate har en akse av blindvinduer nærmest hjørnet. Første etasje er kvaderpusset. Her er det gjennom tidene utført flere forandringer. Blant annet har det vært store butikkvinduer i deler av etasjen. Annen og tredje etasje er knyttet sammen gjennom stukkbelistning, og de enkelt ornamenterte brystningsfeltene til tredje etasje er også som beskjedne overdekninger for etasjen under. Fjerde etasje er enkelt artikulert, med et nedtrukket gesimsbånd.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 105 beboere fordelt på 22 leiligheter. Her bodde gårdeieren med sin lille familie, og blant leieboerne var vognmann Hans Jakob Jakobsen, kolonialekspeditrise Karen Elida Østby, setter ved Centraltrykkeriet Harald Svendsen og sypike Elise Jensen. Her bodde dessuten mange arbeidere hos fabrikkene i Nydalen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Eilert Paulsen

Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no