Arkitektur og historie i Oslo:
Ibsenmuséet, Arbins gate 1

Denne store hjørnegården ble oppført på en parsell av Arbins løkke i årene 1894-95 for byggmesterbrødrene Karl Johan og Oscar Heyerdahl Hoff, etter tegninger av arkitekt Herman Backer. Brødrene Hoff fikk samtidig bygget Arbins gate 3. Begge eiendommene inngikk i Bolaget Victoria sent i 1890-årene.

Gården er kraftig dimensjonert, med symmetrisk komponerte fasader både mot Arbins gate og Henrik Ibsens gate, og et brukket hjørne med hengende karnapp. Gården har fasader i gul tegl med markeringer i rød tegl, og puss og stukk i gesimser og omkring vinduene, og som strukturerende virkemiddel i fasaden. Første etasje danner et tungt fundament med kvaderpussede fasader.

Første etasje mot Henrik Ibsens gate har vært underlagt store forandringer grunnet bruk til forretninger. Ibsenmuséet har fra 1994 holdt til i gården, med Ibsens meget romslige leilighet på hjørnet i annen etasje. Fra 2005 er muséet langt mer omfattende, og har større arealer både i første og annen etasje.

Henrik Ibsen bodde i gården fra 1895 til sin død i 1906. Han var blant de 63 beboerne her ved folketellingen anno 1900, sammen med blant andre farvehandler Sivert Amundsen, lagerbestyrerinde Paula Malene Molvig, grosserer Emil Schel og Candidat i Theologi Ove Danielsen Wegger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys matrikul 1899
http://www.rhd.isv.uit.no/folketellinger/ http://www.ibsen.net/Arkitektur og historie i Oslo

Herman Backer

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av fasade mot Henrik Ibsens gateGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!