Arkitektur og historie i Oslo:
Arbins gate 3

Denne leiegården ble byggemeldt i 1894 ved arkitekt Herman Backer for byggmesterbrødrene Oscar Heyerdahl Hoff og Karl Johan Hoff på tomteparsellen Drammensveien 4. Brødrene Hoff fikk bygget flere av gårdene i Arbins gate, som Arbins gate 1, tegnet av ovenfornevnte arkitekt Backer. I Arbins gate 3 er det imidlertid en annen arkitekt som sto for utformingen; alle tegninger er signert arkitekt Christian Reuter, foruten selve byggemeldingen. I 1899 tilhørte gårdene i Arbins gate 1 og 3 et selskap ved navn Victoria.

Arbins gate 3 er oppført i tegl over fire fulle etasjer, og har en smal, asymmetrisk komponert gatefasade. Første etasje har enkel kvaderpuss, mens de øvrige etasjer er forblendet med førsteklasses gul tegl, og markert med bånd av rødlig tegl. Fasaden har kraftig artikulert ornamentikk utført i stukk og puss. Stiluttrykket er overveiende nybarokk. Allerede i 1895 ble loftet innredet til bolig ved arkitekt Reuter. Fasaden har senere vært underlagt flere forandringer, som fjerning av balkonger, innsetting av nye vinduer, ombygging av inngangsparti og påbygg av en lav toppetasje.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 31 beboere fordelt på 5 leiligheter. Blant beboerne var ovenfornevnte byggmester Karl Johan Hoff, rentier Ida Guldberg og lege Johan Storm Bull. Sistnevnte var sønn av stadskonduktør Georg Andreas Bull.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian Reuter

Herman Backer

Detalj fra tredje etasje

Detalj av overdekning

Detalj av ankerjernGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no