Arkitektur og historie i Oslo:
Behrens’ gate 4

Denne gården ble oppført i 1898-99 for den danske murmester Rasmus Hansen ved den danskfødte arkitekt Carl Konopka. Konopka tegnet også Behrens’ gate 6 for murmester Hansen, og begge gårdene ble oppført på samme tid på en eiendom utskilt fra Skovveien 14.

Behrens’ gate 4 er en smal gård, oppført i tegl over fire fulle etasjer, med én leilighet i hver etasje. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med vekt på høyre flanke, der balkongene er plassert. Første etasje er kvaderpusset, med portrommet plassert til venstre. De tre øverste etasjene er forblendet med førsteklasses gul tegl, ganske typisk for området og perioden. Horisontale pussbånd i beskjedent relieff bryter opp fasaden. Vinduene i annen og tredje etasje er knyttet sammen vertikalt gjennom enkel pussornamentikk, med gavlformede overdekninger i tredje etasje. Vinduene i fjerde etasje har en enklere utsmykning, og komposisjonen avsluttes oventil i en smal gesims. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Blant de 19 beboerne her ved folketellingen anno 1900 var forhenværende Underfoged i Sandefjord Christoffer Holth, feltartillerikaptein Jørgen Theodor Tandberg og kontorsjef i kullforretning Samuel Henriksen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl KonopkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no