Arkitektur og historie i Oslo:
Behrens’ gate 6

Denne gården ble oppført i 1898-99 for den danske murmester Rasmus Hansen ved den danskfødte arkitekt Carl Konopka. Konopka tegnet også Behrens’ gate 4 for murmester Hansen, og begge gårdene ble oppført på samme tid på en eiendom utskilt fra Skovveien 14.

Behrens’ gate 6 er oppført i tegl over fire fulle etasjer, med to leiligheter i hver etasje. Gatefasaden er symmetrisk komponert, der sideaksene med balkongene danner komposisjonens tyngdepunkt. Inngangspartiets midtakse er varsomt markert. Første etasje er kvaderpusset. De tre øverste etasjene er forblendet med førsteklasses gul tegl, ganske typisk for området og perioden. Horisontale pussbånd i beskjedent relieff bryter opp fasaden. Vinduene i annen og tredje etasje er knyttet sammen vertikalt gjennom enkel pussornamentikk, med gavlformede overdekninger i tredje etasje. Vinduene i fjerde etasje har en enklere utsmykning, og komposisjonen avsluttes oventil i en smal gesims. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Blant de 33 beboerne her ved folketellingen anno 1900 var den ovenfornevnte murmester og gårdeier Rasmus Hansen, Cand. Theol. og lærer ved Frogner Høiere Almenskole Olaus Breda, privatlærerinne i engelsk Amalie Reimers, overretssakfører Einar Voss og skuespiller Harald Otto. Sistnevnte medvirket i en teatergruppe i Chicago, før han vendte tilbake til Kristiania og virket ved ulike ensembler inntil han i 1907 kjøpte Centralteatret.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Harald_Otto/utdypning
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl KonopkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no