Arkitektur og historie i Oslo:
Bjerregaards gate 68

Denne leiegården ble byggemeldt i 1898 på en tomt utskilt fra Maridalsveien 40b, ved arkitekt og byggmester Søren Ingvald Hansen for byggmester Nils Helgestad fra Toten. Før gården sto ferdig var den solgt til en L. Larsen. Helgestad lot på denne tiden oppføre flere gårder i nærheten, blant andre nabobygningene Bjerregaards gate 66 (arkitekt S. I. Hansen) og Bjerregaards gate 70 (arkitekt Olaf Boye).

Bjerregaards gate 68 er bygget i tegl over fem etasjer, og har en gatefasade som i hovedsak er pusset. Unntaket er to felter i de tre øverste etasjene, som er forblendet med førsteklasses gul tegl. Ellers er det kvaderpuss i alle etasjer, og en viss bruk av stukkornamentikk i vindusaksene. Fasaden har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, der balkongene markerer hovedaksene. Stiluttrykket er nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 157 beboere fordelt på 28 leiligheter, hvorav mange nok bodde i indre gård. Blant beboerne var maskinstrikkerske Thora Andersen Widenæs, vognlakkerer Emil Olsen, symaskinagent Olaus Tomte, murer Thorvald Hagerup, apoteklaborant Karl Hansen og hanskemaker Johan Nilsen. Her bodde ellers mange håndverkersvenner og arbeidere.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Søren Ingvald Hansen

Detalj av fasadeparti

Detalj av vinduerGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no