Arkitektur og historie i Oslo:
Bjørn Farmanns gate 4

Denne lille gården ble byggemeldt i 1897 på en parsell av Drammensveien 72 for murmester Axel Olsen ved arkitekt Ivar Cock. Samme arkitekt tegnet også Bjørn Farmanns gate 6 og Niels Juels gate 8 for Axel Olsen. Henimot århundreskiftet var gården kommet i Petra Brantzægs eie.

Gården danner sammen med de øvrige i rekken, også tegnet av arkitekt Cock, en imponerende fasaderekke langs Skarpsnogaten. Bjørn Farmanns gate 4 er oppført i pusset og upusset tegl over to og en halv etasje, på en høy kjelleretasje. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med et kraftig, polygonalt karnapp og et svunget gavloppbygg som dominerende elementer. Første etasje er kvaderpusset, og i høyre flanke er et iøyenfallende, rundbuet inngangsparti. I annen etasje har vinduene buede overdekninger med kraftig stukkornamentikk og ansiktsmasker. Stiluttrykket er nybarokk.

Kjelleretasjen er tilført et tilbygg med altan.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården bare én bebodd leilighet. Her bodde overrettssakfører Jens Christian Gundersen.

I tidlige utleieannonser benevnte man huset som en ”1ste klasses villa” med tre leiligheter og utsikt over fjorden.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1913.06.04
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Ivar Cock

Detalj av vindu.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no